Konfiguracja stanowiska

  • Robot Kawasaki BX100L 100 kg

  • Maszyna AFM DEFUM EV-35, Prasa Omera 120

  • Magazyn paletowy

  • System bezpieczeństwa NFC

  • Dla detali o gabarytach ø=16-600 mm L=10-100 mm do 50 kg

  • System samodzielnego wdrażania detali – HARRY SOFTWARE

  • System wizyjny 2D do lokalizacji detali

  • Obrotnik dwuosiowy zintegrowany z prasą