Stacja pomiarowa Precision 350

Odpowiedzią na niestabilne procesy obróbki, wymagające cyklicznej kontroli jakości jest zrobotyzowana stacja pomiarowa Precision 350. W pełni zrobotyzowany pomiar, który umożliwa kontrolę wybranych przez klienta charakterystyk. Stacja pomiarowa kontroluje cały proces obróbczy dzięki systemu automatycznej aktualizacji offsetów narzędzia. Opcja ta eliminuje przestoje wynikające z ręcznej korekty procesu.
Stacja pomiarowa może pracować w trybie zrobotyzowanym, a więc przy pełnej prędkości w integracji z linią produkcyjną. Drugą opcją jest tryb współpracujący, w którym stacja zainstalowana jest w laboratorium, obsługiwana  przez pracownika.

Specyfikacja stanowiska:

  • Pomiar średnic wewnętrznych i zewnętrznych z dokładnością 0,005 mm
  • Pomiar wysokości/długości detalu z dokłdnoscią 0,005 mm
  • Pomiar gwintów z dokładnością 0,005 mm
  • System automatycznego wysyłania korekt do maszyny na podstawie wykonanego pomiaru
  • Możliwa integracja z jednym robotem obsługującym obrabiarkę CNC oraz stację pomiarową Precision 350