Konfiguracja stanowiska

  • Automatyczne pozycjonowanie detalu

  • Czas cyklu podania i odebrania detalu 2 sekundy

  • Automatyczny załadunek i rozładunek

  • Zakres średnic 10-90 [mm]

  • Prosta obsługa i przezbrajanie

  • Monitorowanie procesu z poziomu smartfona

Automatyczny system załadowczy
DHI Automatyczny system załadowczy